Giới thiệu

Cập nhật: 2020-11-19 14:50:39
Lượt xem: 127

Germany Milk

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SỮA DINH DƯỠNG QUỐC TẾ GERMANY

I. SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

III. CÁC CHỨNG CHỈ - TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

IV. MÁY MÓC – THIẾT BỊ

 

Tải về: /uploads/files/germany.pptx